Duurzaamheid & circulariteit

Iedere 5 jaar stelt de gemeente Eindhoven een klimaatplan vast. In het klimaatplan 2021-2025 is vastgelegd dat we de CO₂-uitstoot van de stad in 2030 met 55% verlaagd hebben ten opzichte van 1990. Iedere partij levert daaraan een bijdrage, dus ook het MKB. De gemeente Eindhoven ondersteunt ondernemers hierin.

Slim samenwerken

Ondernemers zeggen vaak: voor wat hoort wat. Ze vragen om wederkerigheid. Begrijpelijk. Daarom maken we samen met ondernemers een aanpak hoe we bedrijventerreinen kunnen inrichten als aantrekkelijke, groene en toekomstbestendige werkomgevingen. Zie samenvatting Samen stappen zetten". Denk daarbij ook aan de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen of andere duurzame maatregelen, en verduurzaming van de mobiliteit (elektrische auto’s, E-fietsen, deelvervoer). We zijn al begonnen op het terrein De Hurk.

Verwijzingen naar subsidiemogelijkheden op thema:

Onderling energie verhandelen

Eindhoven is niet voor niets koploper op het gebied van innovatie. Ook als het gaat om duurzaamheid kijken we vooruit. Op het Flight Forum onderzoeken we de mogelijkheden en voordelen van een energiehandelsplatform. Binnen dit platform kunnen ondernemers lokaal duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen op bedrijfsdaken, onderling voordelig verhandelen. En als het hier werkt, dan kunnen we dit concept ook op andere bedrijventerreinen introduceren. 

Anders vastgoed verduurzamen

Ook met het verduurzamen van vastgoed, kantoren of zorginstellingen helpen we je graag op weg. Denk bijvoorbeeld aan scholen. Door ons eigen vastgoed te verduurzamen hebben we als gemeente zelf veel kennis en ervaring opgedaan. Die delen we onder de naam Slim Verduurzamen Vastgoed (SVV) graag met andere vastgoedeigenaren in de stad. SVV kan je helpen met het volgende:

  • Meedenken over je inkoop- en aanbestedingsstrategie; Delen van innovaties, technische specificaties, financiële kennis, aanbestedingsdocumenten en inkoopvoorwaarden;
  • Opstellen van een haalbare business case;
  • Delen van onze netwerkpartners, leveranciers en subsidieverstrekkers;
  • Uitwisselen van kennis over aanvragen en beoordelen van subsidies;
  • Delen van kennis op het gebied van duurzaam beheer en onderhoud van vastgoed;
  • Creëren van intern draagvlak voor verduurzaming.


Bekijk eindhovenduurzaam.nl voor meer informatie en lokale verduurzamingsverhalen van Dynamo, het Parktheater en verschillende sportaccommodaties.

Quick wins

  • Kijk op eindhovenduurzaam.nl voor een overzicht van de lokale duurzaamheidsacties voor bedrijven en vastgoedeigenaren.
  • Wil je meteen aan de slag? Op Strijp-S zit The New Block: een platform om acties op het gebied van circulair bouwen te delen en te versnellen. Een prima plek voor een snelle start.
  • Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. Meer informatie vind je op de site van rijksoverheid.
  • Wil je energie besparen en de CO2-uitstoot van je bedrijf verminderen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Schakel dan een professionele energieadviseur in. Tot en met 30 september 2022 kun je daar subsidie voor krijgen. Kijk op de website van de Rijksdienst Ondernemend Nederland.


We organiseren regelmatig inspirerende bijeenkomsten over het thema 'Duurzaamheid & circulariteit' (zie onze agenda). 

Uitvoeringsteam

Stichting OVE, VNO-NCW, gemeente Eindhoven E&C, afdeling Duurzaamheid, Brainport Development, BOM

Leadpartner Duurzaamheid & circulariteit:

Eindhovenduurzaam.nl/bedrijven
duurzaamheid@eindhoven.nl