Financieel, dienstverlening & regelgeving

Voor commercieel succes is alleen een briljante vondst niet genoeg. Vaak vormt financiering de bottleneck. Daarom verwijst Onze Stad Onderneemt ondernemers naar de diverse individuele financieringsregelingen die er zijn. Zo slaan we een brug tussen bedrijven met goede ideeën enerzijds en partijen met geld anderzijds.

Financieel

We maken in onze aanpak onderscheid tussen individuele bedrijven en collectieven – denk aan bedrijventerreinen en winkelgebieden. Die verbinden we met financiers zoals banken, venture capitalists en bemiddelaars in crowd funding. Ook wijzen we veelbelovende initiatieven op vormen van financiële steun zoals subsidies en fiscaal voordeel.

Voor individuele bedrijven hebben we:

  • een loket ingericht waar ondernemers terecht kunnen met vragen en een overzicht krijgen van de diverse financieringsregelingen
  • financieringstafels gemaakt voor de complexere casussen


Uitvoeringsteam thema Financieel:

OVE, VNO-NCW, gemeente Eindhoven E&C afdeling Duurzaamheid, Brainport Development, BOM.

Leadpartner individuele vragen:

Stichting Brainport. Brainport heeft het loket en organiseert ook de financieringstafels.

Dienstverlening & regelgeving

We zijn er als samenleving bij gebaat dat het mkb floreert. Startende bedrijven en zzp’ers dragen wezenlijk bij aan onze economie. Ze genereren werkgelegenheid (gemiddeld 1,5 FTE na 3 jaar), maken onze economie flexibel en weten innovaties snel naar de markt te brengen.

Bovendien hebben starters en zzp’ers vaak een sterke binding met de plek waar ze gevestigd zijn. Ze dragen bij aan de leefbaarheid van de directe omgeving (vaak kleine kernen en wijken). Niet alleen omdat ze het voorzieningenniveau verrijken, maar ook omdat ze zelf vaak lokaal inkopen, de (sociale) veiligheid vergroten en de lokale economie stimuleren.

Ben je een startende ondernemer en heb je vragen over huisvesting of het bestemmingsplan? Of wil je meer weten over financiering of welke vergunningen je nodig hebt? We kunnen je hierin adviseren en begeleiden. Stuur voor meer informatie een e-mail naar ondernemersplein@eindhoven.nl.

Team Transformatie Centrumgebieden

Als je plannen hebt met jouw pand of onderneming kan het Team Transformatie Centrumgebieden je wellicht van dienst zijn.

Wat is het Team Transformatie Centrumgebieden en wat kan het voor mij betekenen?
Het Team Transformatie Centrumgebieden kijkt samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren naar het diverse aanbod en de leefbaarheid in een aantal winkelgebieden in Eindhoven. Samen spelen we in op veranderend winkelgedrag en de vraag naar woningen om leegstand of eenzijdig winkelaanbod te voorkomen. De binnenstad en een aantal andere gebieden proberen we zo een positieve impuls geven.

Goed om te weten

  • Werkgebied: Het Team Transformatie houdt zich bezig met de ontwikkeling van een aantal winkelgebieden in Eindhoven, te weten Aalsterweg, Centrum, Geldropseweg, Haagdijk (Tongelresestraat), Kastelenplein, WoensXL.
  • Rode Loper: Het team levert een bijdrage aan de optimalisatie van het aanbod door ondernemers, die zich in de hierboven genoemde gebieden willen vestigen, te adviseren bij complexe regelgeving, vergunningsaanvragen en vraagstukken over bestemmingsplannen. Dit is de zogenaamde ‘Rode Loper aanpak’.
  • Placemaking: In de stad zijn een aantal (her)ontwikkelingen aan de gang of voorzien waardoor er panden tijdelijk leeg staan. Soms is het mogelijk om in deze panden tijdelijke initiatieven te laten landen, die voor reuring in het gebied kunnen zorgen. Past jouw onderneming in een tijdelijke ruimte?
  • Matchmaking: Om leegstand of éénzijdig aanbod te voorkomen zijn voor de Binnenstad en de Kruisstraat/Woenselse Markt twee matchmakers aangesteld. De nadruk ligt op het aantrekken van nieuwe partijen en het bij elkaar brengen van en samenwerken met belanghebbenden om te komen tot een vitale binnenstad en een vitale radiaal. 

Het Team Transformatie Centrumgebieden inventariseert je wensen en legt, waar mogelijk, verbindingen tussen partijen. We bemoeien ons niet met de juridische en financiële aspecten van je bedrijf.


Uitvoeringsteam Dienstverlening & Regelgeving:

Gemeente Eindhoven, Economie & Cultuur, Team Transformatie

Leadpartner

Gemeente Eindhoven
telefoon: 040 238 4222 
e-mail: ondernemersplein@eindhoven.nl

We organiseren regelmatig inspirerende bijeenkomsten over het thema 'Financieel, dienstverlening & regelgeving' (zie onze agenda).