Subsidie voor ondernemers met onderscheidende concepten

In Eindhoven is een subsidie van maximaal 35.000 euro beschikbaar voor onderscheidende concepten in de binnenstad en twaalf wijkcentra en winkelstraten. Kijk voor meer informatie: Subsidie kleinschalig ondernemerschap

Voor wie? 

Deze eenmalige subsidieregeling is bedoeld voor kleine ondernemers die willen starten in een benoemd gebied met een nieuwe onderneming in detailhandel, horeca, commerciële dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening, cultuursector of creatieve sector. Het benoemde gebied omvat de binnenstad, Ardèchelaan, Boulevard Zuid, Eckart, Geldropseweg, Haagdijk, Kastelenplein, Kruisstraat en Woenselse Markt, Meerrijk, Nederlandplein, Sint Trudoplein, Vaartbroek en WoensXL. (overzicht van begrensde gebieden op kaart)

Voorwaarden

De subsidie bedraagt maximaal €35.000,- per aanvraag en is aan te vragen tot 1 november 2026. 
Een Concepten Adviescommissie beoordeelt bij een subsidieaanvraag of een ondernemingsconcept voldoende onderscheidend is van de rest van het in de benoemde gebieden aanwezige aanbod. En of het concept een toegevoegde waarde/impuls geeft aan de aantrekkelijkheid van de benoemde gebieden.

Kijk voor meer informatie, vereisten, voorwaarden en uitleg over hoe je de subsidie kunt aanvragen op Subsidie kleinschalig ondernemerschap.

Met deze subsidieregeling wil de gemeente Eindhoven de gewenste transformatie en/of herstructurering van de binnenstad en twaalf wijkcentra/winkelstraten stimuleren.