Subsidies en ondersteuning duurzame mobiliteit

Vanaf 1 januari 2025 gaat Eindhoven binnen de ring een zone instellen waar vrachtauto’s en bestelvoertuigen niet meer mogen rijden op benzine, diesel of gas. De gemeente Eindhoven helpt ondernemers graag bij de overgang naar emissievrij rijden. Kijk voor een gratis adviesgesprek onder lokale subsidies en regelingen. 

Inhoudsopgave

Landelijke subsidies en regelingen

Meer uitleg en de meest recente informatie over de hieronder vermelde subsidies kun je vinden op www.rvo.nl/subsidies

Connecting Europe Facility (CEF) Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility AFIF)

Subsidie voor ondernemers, overheden en partnerschappen die bijdragen aan een duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk. Voor ondersteuning van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. 

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidie voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe volledige elektrische bedrijfsauto kopen of financial leasen. Maximaal €5000 per bedrijfsauto. 

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

Subsidie voor houders van een binnenschipcertificaat uit de Europese Unie of Zwitserland, voor een deel van de kosten van aanschaf en inbouw van een nieuwe schone motor of katalysator. 

Specifieke uitkering Zero-Emissiebussen (SpUK-ZEbus)

Uitkering voor decentrale overheden die vergunningen voor regionaal openbaar vervoer verlenen voor de aanschaf van bussen die geen schadelijke stoffen uitstoten (zero emissie). 

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidie voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto kopen of financial-leasen. 

Regionale subsidies en regelingen

Op dit moment zijn er geen regionale subsidies of regelingen beschikbaar. Mochten deze in de toekomst wel beschikbaar komen, dan kun je ze vinden op www.brabant.nl/loket/subsidies.

Werkgeversaanpak Brabants mobiliteitsnetwerk

Het netwerk bestaat het netwerk uit 33 communities in en rondom de (middel)grote steden. Biedt mogelijkheden voor adviezen op maat gericht op duurzame mobiliteitsoplossingen zoals fietsstimulering, hybride werken, flexibel reizen en elektrisch rijden. www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl.

Lokale subsidies en regelingen

Op dit moment zijn er geen lokale subsidies beschikbaar. Mochten deze in de toekomst wel beschikbaar komen, dan kun je ze vinden op Subsidies | Gemeente Eindhoven.

Nul emissiezone

Vanaf 1 januari 2025 gaat Eindhoven binnen de ring een zone instellen waar vrachtauto’s en bestelvoertuigen niet meer mogen rijden op benzine, diesel of gas. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 1 januari 2025 op kenteken worden gezet, mogen geen uitlaatgassen uitstoten om de nul-emissiezone in te mogen. Eigenaren van bestaande euro 5 en euro 6 bestelvoertuigen krijgen langer de tijd. Eind 2027 eindigt de overgangsfase voor bestelvoertuigen. Voor bestaande euro 6 vrachtwagens eindigt de overgangsfase eind 2029. Kijk voor meer informatie ook op landelijke campagnewebsite: www.doehetzero.nl.

Ondersteuning overgang naar elektrische mobiliteit

De gemeente Eindhoven helpt ondernemers graag bij de overgang naar emissievrij rijden. Daarom bieden we ZZP’ers en MKB-bedrijven een gratis adviesgesprek op maat aan met een onafhankelijk expert. Je kunt je hiervoor aanmelden via opweg@eindhoven.nl. Je kunt hier ook terecht met andere vragen over de nul emissiezone.