Inkoop & aanbesteding

Elk jaar koopt de gemeente Eindhoven veel diensten en producten in voor haar eigen bedrijfsvoering. Hiervoor worden veel contracten afgesloten met partijen/ bedrijven die niet in de regio gevestigd zijn. Hoewel de gemeente bij haar inkoop gebonden is aan de Aanbestedingsregels, is ze van mening dat er meer contracten gesloten kunnen worden met mkb-bedrijven uit de regio.

Het bedrijfsleven in de regio Eindhoven is innovatief. Innovaties die ons - de gemeente Eindhoven dus - zouden kunnen helpen onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. Daarom is onze uitdaging onze budgetten meer binnen de eigen regio te besteden, dit ter ondersteuning én stimulering van het lokale/regionale MKB, maar uiteraard binnen alle spelregels die gelden voor inkoop en aanbesteding. Zo helpen we beide partijen en houden we de lijnen binnen onze regio kort (en het geld in de regio). De gemeente Eindhoven wil bij het inkopen naast een goede kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten ook maatschappelijke doelen realiseren. Onderverdeeld in verschillende thema's hanteert de gemeente Eindhoven de volgende voorwaarden bij inkoop:

Actuele aanbestedingen

Heb je interesse om voor ons opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? We kondigen al onze Europese en nationale aanbestedingen aan op tenderned.nl. Je kunt hier automatisch op de hoogte blijven van opdrachten die mogelijk interessant zijn. Daarvoor moet je je wel eerst aanmelden als gebruiker. Bekijk hier onze actuele aanbestedingskalender.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Opdrachtgeven (MVOI)

Binnen de aanbestedingen van gemeente Eindhoven is aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord inkopen en opdrachtgeven (MVOI) op verschillende onderwerpen. Gemeente Eindhoven ondertekende op 30 oktober 2023 het convenant Schoon- en Emissieloos Bouwen (SEB) op ambitieus niveau. Het programma SEB richt zich op de verduurzaming van bouwmaterieel dat wordt ingezet in de bouwsector. Op de website van de Rijksoverheid lees je het volledige convenant.

  • Om de inzet van emissieloos bouwmaterieel en emissieloze voertuigen te stimuleren in de aanbestedingen hanteert Eindhoven het gunningscriterium Zero-emissie materieel. In onderstaande Whitepaper wordt de methodiek verder uitgelegd (Whitepaper: inkopen Zero-emissie (bouw)materieel gemeente Eindhoven).
  • In het kader van de circulaire economie wordt in de aanbestedingen gevraagd om circulair asfalt aan te bieden. Het gunningscriterium Circulair asfalt wordt volledig uitgelegd in onderstaande Whitepaper (Whitepaper: inkopen Circulair asfalt gemeente Eindhoven).

Leadpartner Inkoop & aanbesteding

We organiseren regelmatig inspirerende bijeenkomsten over het thema 'Inkoop & aanbesteding' (zie onze agenda). Voor meer informatie:

Berrie Weterings, Chief Procurement Officer
Jan van Creij, strategisch adviseur Inkoop & aanbesteding (inkoop@eindhoven.nl)