Inkoop & aanbesteding

Elk jaar koopt de gemeente Eindhoven veel diensten en producten in voor haar eigen bedrijfsvoering. Hiervoor worden veel contracten afgesloten met partijen/ bedrijven die niet in de regio gevestigd zijn. Hoewel de gemeente bij haar inkoop gebonden is aan de Aanbestedingsregels, is ze van mening dat er meer contracten gesloten kunnen worden met mkb-bedrijven uit de regio.

Het kan slimmer! Het is goed mogelijk dat binnen Brainport Regio Eindhoven bedrijven gevestigd zijn die we nog niet of onvoldoende kennen en die leverancier van de gemeente Eindhoven zouden kunnen worden.

Het bedrijfsleven in de regio Eindhoven is innovatief. Innovaties die ons - de gemeente Eindhoven dus - zouden kunnen helpen onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. In dat geval snijdt het mes aan twee kanten:

  • de gemeente behaalt versneld haar doelen
  • het bedrijfsleven vergroot zijn omzet.


Daarom is onze uitdaging onze budgetten meer binnen de eigen regio te besteden, dit ter ondersteuning én stimulering van het lokale/regionale MKB, maar uiteraard binnen alle spelregels die gelden voor inkoop en aanbesteding.

Zo helpen we beide partijen en houden we de lijnen binnen onze regio kort (en het geld in de regio).

We organiseren regelmatig inspirerende bijeenkomsten over het thema 'Inkoop & aanbesteding' (zie onze agenda). 

Leadpartner Inkoop & aanbesteding

Berrie Weterings, Chief Procurement Officer
Jan van Creij, strategisch adviseur Inkoop & aanbesteding (inkoop@eindhoven.nl)