Menselijk kapitaal

Consumenten doen steeds meer inkopen online. Winkeliers (zonder webshop) hebben het daardoor lastig. We zien het om ons heen: in het centrum en in WoensXL staan winkelpanden leeg.

Die ontwikkeling roepen we een halt toe. Samen met (studenten van) Fontys onderzoeken we hoe we winkelgebieden kunnen voorzien van nieuw elan. Zelf geeft de gemeente het goede voorbeeld, met navigators en cityhosts die bezoekers van de binnenstad verwelkomen en de weg wijzen.

Onze Stad Onderneemt versterkt de organisatiegraad van ondernemers in winkelgebieden en vergroot hun kennis van gezamenlijk gastheerschap, zodat consumenten weer met plezier komen winkelen.

Een ander spoor is een verbeterde match tussen werkgevers en werkzoekenden. We wijzen ondernemers op de categorie vijftigplussers en werkloze jongeren: een arbeidspotentieel waar ondernemers vaak aan voorbijgaan. Ook creëren we stageplaatsen, werkplekken en omscholingstrajecten.

Kortom: we investeren in menselijk kapitaal. Door gastvrijheidstrainingen vergroten we de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden.

We organiseren regelmatig inspirerende bijeenkomsten over het thema 'Menselijk kapitaal' (zie onze agenda). 

Uitvoeringsteam thema Menselijk kapitaal

Leadpartner

Stad & Co
Eugène van Gerwen
06 53 58 77 88
eugene@stadenco.nl

Foto van Eugene van Gerwen