Subsidie energiebesparende maatregelen MKB

Eindhovense MKB’ers kunnen nu subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen.

Om Eindhovense MKB-bedrijven te ondersteunen bij het treffen van energiebesparende maatregelen heeft de gemeente een speciale subsidieregeling. MKB-ers kunnen tot en met 30 september een aanvraag indienen voor maximaal € 1500,-. De subsidieregeling staat open tot en met 30 september 2023.

Voor welke maatregelen geldt de subsidieregeling?

De subsidie kan aangevraagd worden voor maatregelen die aantoonbaar leiden tot energiebesparing of een vermindering van de CO2-uitstoot. Dit kan bijvoorbeeld gaan over energiebesparende verlichting, radiatorfolie, energiebesparende terrasverwarming of apparaten, isolatie en dubbel glas.

Vanaf 1 november 2024 verbod op gasheaters: gebruik de subsidieregeling

Op 11 juli stemde de gemeenteraad in om de bescherming van het milieu toe te voegen als belang waarop het college van burgemeester en wethouders op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), nadere regels kan stellen aan terrassen. Dit sluit aan op de eerdere besluitvorming van het college van 4 april  om per 1 november 2024 gasheaters niet langer toe te staan als toegestaan object op terrassen. Dit is gedaan om de kilo’s aan CO2 uitstoot op deze manier te beperken. We bieden ondernemers in de tussentijd mogelijkheden om over te stappen naar een duurzame vorm van terrasverwarming. In december 2022 hebben Warmtecoaches samen met horecaondernemers in de binnenstad gekeken naar de huidige manier van verwarmen van het buitenterras en inzicht gegeven in een alternatieve verwarmingsbron zoals een warmtekussen. Er bleek toen dat verschillende horecaondernemers interesse hebben in de innovatieve manier van het verwarmen van het buitenterras. Hierbij is de investering vaak nog een struikelpunt. Deze subsidieregeling kan gebruikt worden voor de overgang van traditionele terrasverwarming naar een meer duurzame vorm.

Een steun in de rug

“Veel Eindhovense MKB’ers zetten al belangrijke stappen in het verduurzamen van hun bedrijf. Maar ook zij worden geconfronteerd met de stijgende energieprijzen. We willen ondernemers die op de goede weg zijn een steun in de rug geven. En ze ook aanmoedigen om te blijven investeren in de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Daarom deze laagdrempelige subsidieregeling, die effectief en snel uitvoerbaar is”, aldus wethouder Monique Esselbrugge (Binnenstadseconomie en centrumontwikkeling).

De subsidieregeling aanvragen

Op eindhoven.nl/energiebesparingmkb kunnen MKB’ers in Eindhoven een aanvraag indienen voor maximaal 1500 euro. De regeling staat open tot en met 30 september 2023 of tot het subsidieplafond is bereikt. Heb je vragen? Stuur een e-mail naar ondernemersloket@eindhoven.nl.