Precariobelasting

Voor het plaatsen van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond betaal je precariobelasting. Daarbij kan het gaan om een luifel, terras of zonnescherm, maar ook om kabels, leidingen en bouwmaterialen. De precariobelasting staat op de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Ben je het niet eens met de aanslag? Maak dan bezwaar via de digitale belastingbalie.

Stap voor stap

  1. Je ontvangt jaarlijks een belastingaanslag.
  2. Je betaalt in één keer of machtigt ons voor automatische incasso.
  3. Als je het niet eens bent met de aanslag kun je bezwaar maken.