Verkeersbesluit zero-emissiezone aangepast na reacties

De gemeente heeft de ontwerpverkeersbesluiten zero-emissiezone en milieuzone op 6 november 2023 gepubliceerd. Bewoners en ondernemers konden daar 6 weken lang op reageren. De bezwaren, opmerkingen en vragen zijn doorgelezen en behandeld in de zogeheten ‘Nota van beantwoording’. Op basis van de inbreng is het voorgenomen besluit aangepast. De aanpassingen zie je hier op een rij. 

Aanpassingen

  • Vrachtwagens, niet zijnde trekker-oplegger combinaties van tussen 2017 en 2020, mogen toch nog drie jaar langer (tot 1-1-2028) de zero-emissiezone in. Daarvoor wordt landelijk de overgangsregeling verruimd. 
  • Geen minimale emissieklasse meer voor het aanvragen van (dag-)ontheffingen. Dit geeft ruimte aan kleine ondernemers en leveranciers.
  • Ook geen minimale emissieklasse meer voor het aanvragen van een ontheffing voor een bestelbus voor particulier gebruik. Zo houdt de gemeente rekening met kleine ondernemers, inwoners en eigenaren van kampeervoertuigen.   
  • Voorlopig mogen oudere dieselpersonenauto’s de zone binnen de Ring toch nog in. Eindhoven heeft de uitbreiding van milieuzones uitgesteld, omdat de Tweede Kamer de wet- en regelgeving nog moet regelen. Het nieuwe kabinet moet hierover beslissen. 

Waarom een zero-emissiezone?

Een leefbaar en gezond stadscentrum met schone lucht, minder CO2 en veel groen. Dat wil de gemeente Eindhoven bereiken. En dat doen we in stappen. Vanaf 1 januari 2025 wordt het gebied binnen de Ring een zogeheten zero-emissiezone: een gebied met minder uitstoot. Het einddoel is een volledige schone binnenstad zonder schadelijke stoffen. Eindhoven doet dat niet alleen, ook 30 andere steden stellen zero-emissiezones in.
Vanaf 1 januari 2025 voeren we de zero-emissiezone in voor vracht- en bestelvoertuigen. Eindhoven wil in 2038 alleen nog schone voertuigen in de hele stad laten rijden. 

Meer informatie

Meer informatie over de invoering van de zero-emissiezone vind je op de pagina Zero-emissiezone.