Social Design Talent Award in 2024

De Social Design Talent Award is een jaarlijkse award (raadsprijs) die 13 jaar geleden in het leven is geroepen en wordt uitgereikt aan een afstudeerder in Eindhoven die werkt aan een project met maatschappelijke relevantie. Dit gebeurt om het belang van social design voor de stad en diens samenleving te stimuleren.

Gemeente Eindhoven stelt €10.000,- in de vorm van een opdracht ter beschikking aan de winnaar om ideeën te realiseren en maakt connecties met bedrijven om het ingestuurde project te ondersteunen.

Wat is social design?

Social design is de toepassing van ontwerpmethoden om complexe menselijke problemen aan te pakken, waarbij prioriteit wordt gegeven aan sociale kwesties. Historisch gezien is social design gericht op de rol en verantwoordelijkheid van de ontwerper in de samenleving, en op het gebruik van het ontwerpproces om sociale verandering tot stand te brengen.

Eenvoudig gezegd: een social designer vertaalt complexe informatie in begrijpelijke taal en werkt actief samen met de samenleving. Zij ontwerpen nieuwe perspectieven rondom inclusie, wonen, mobiliteit, duurzaamheid en zorg.

Video Social Design Talent Award

Sfeerimpressie Uitreiking 2022

(Foto's: Janna Lardinois)