Energiebesparings­initiatieven voor ondernemers

Verduurzamen is omvangrijk en kan een hele opgave zijn. Het vraagt om uitzoekwerk en deskundigheid. Daarom helpen we je met een overzicht van ondersteuningsmogelijkheden en subsidies op deze pagina.

Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemers bij het verduurzamen van kantoorpanden en wagenparken:

Label C kantoren

Kantoren minimaal energielabel C per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw niet aan die eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.