Industriepark De Hurk krijgt een bedrijven­investeringszone (BIZ)

Een meerderheid van de vastgoedeigenaren op industriepark De Hurk heeft positief gestemd tijdens de draagvlakmeting voor het instellen van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in het gebied. Daarmee is de BIZ De Hurk een feit.

Van november 2022 tot eind januari 2023 konden vastgoedeigenaren op De Hurk hun stem laten horen over het instellen van een BedrijvenInvesteringsZone voor het Industriepark. Het idee om een BIZ in te regelen is een initiatief vanuit het bestuur van Ondernemerskontakt De Hurk. Met de BIZ willen de ondernemers gezamenlijk aan de slag met activiteiten op onder andere het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en groen, mobiliteit en bereikbaarheid. De BIZ is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van de Hurk.

De Uitslag

 

Aantal/ WOZ waarde

Wettelijke eis

Aantal stemgerechtigden

612

-

Aantal gestemd

401

minimaal 50%

Voorstemmers

279

minimaal 67%

Tegenstemmers

122

-

Totaal woz waarde voorstemmers

€372.877.000,00

waarde voor>tegen

Totaal woz waarde tegenstemmers

 €106.670.000,00

-

Wat is BIZ De Hurk?

De BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen vastgoedeigenaren samen investeren in het Industriepark De Hurk. Om gezamenlijk De Hurk veiliger, aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Onder de BIZ ligt het opgestelde Plan van aanpak BIZ De Hurk 2023-2027, met daarin kernthema’s en activiteiten voor de komende jaren. Gemeente Eindhoven ondersteunt het initiatief voor het instellen van BIZ De Hurk.

Een BIZ kan alleen worden ingesteld als er voldoende draagvlak is onder de eigenaren in het gebied. Daarvoor is officieel een draagvlakmeting georganiseerd. Met de positieve uitslag van deze draagvlakmeting zal de BIZ De Hurk worden ingesteld voor een looptijd van 5 jaar van 2023 t/m 2027.

Kijk voor meer informatie over de BIZ en het bijbehorende plan van aanpak op dehurkwerkt.nl. Meer informatie over het besluit van de Eindhovense gemeenteraad vind je in het Raadsinformatiesysteem (Raadsvergadering, agendapunt 6.2).